Blog

Rómovia hrajú Deťom s rakovinou

Po desiatich rokoch a dúfame, že nie naposledy, sa v tejto ťažkej dobe uskutoční charitatívny koncert s názvom Rómovia hrajú Deťom s rakovinou. 

INTERNÁ SMERNICA o zriadení a fungovaní poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Fandíme Slovensku  

Číslo smernice 1/2022  Registrovaný sociálny podnik Fandíme Slovensku  so sídlom: Budovateľská 1068, 925 52 Šoporňa  IČO: 42447054,   zapísaný v Registri mimovládnych neziskových organizácií registračné číslo VVS/1-900/90-46198  registrovaný úrad MV SRÚčinnosť od: 10.1.2022INTERNÁ SMERNICA o zriadení a fungovaní poradného výboru                                          registrovaného sociálneho podniku Fandíme Slovensku INTERNÁ SMERNICA o zriadení a fungovaní poradného výboru registrovaného sociálneho podniku...