Vzdelávanie v Future Generation Europe

V sobotu 17.9.2022 sa uskutočnilo vzdelávanie mladých ľudí z oz Future Generation Europe. Jedná sa o dobrovoľníkov, ktorých zámerom je ďalšie vzdelávanie na školách a medzinárodná spolupráca v tejto oblasti. Zažili sme spolu veľmi pozitívnu a tvorivú energiu.

Čistenie nemocničného parku v Galante

V sobotu 17.9.2022 sme sa zúčastnili podujatia organizovaného občianskym združením Templars Slovakia. Pri tejto akcii sa odstraňovali staré suché konáre a odpratával bordel z nemocničného parku v Galante.