Názov organizácie: Fandíme Slovensku – registrovaný sociálny podnik
Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
IČO: 42447054
Sídlo: Budovateľská 1068, 925 52 Šoporňa
Registračné číslo: VVS/1-900/90-46198
Registrový úrad: MV SR