Názov organizácie: Fandíme Slovensku
    Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
    IČO: 42447054
    Sídlo: Budovateľská 1068, 925 52 Šoporňa
    Registračné číslo: VVS/1-900/90-46198
    Registrový úrad: MV SR