Oz Fandíme Slovensku založil Marián Póša 15.5.2015.

Marián je veľkým fanúšikom slovenských športovcov. Mohli ste ho stretnúť na mnohých podujatiach. Bubnuje a povzbudzuje našich športovcov doma aj vo svete. Zaujímali sa o neho reportéri či už z tlače, alebo z  rádia. V roku 2020 bol jedným z porotcov súťaže Rozospievaj tribúny, ktorá bola vysielaná v televízii JOJ aj v  rádií Expres, kde sa vyberala pieseň fanúšikov pre našich futbalistov.

6 rokov sa o oz Maroš staral sám. V roku 2021 sa občianske združenie rozšírilo o ďalších 3 členov a  23.11.2021 získalo štatút registrovaný sociálny podnik.

Hlavnou víziou oz je prepájanie športu a športovcov s fanúšikmi. Na to, aby túto víziu mohlo oz napĺňať, tak zamestnáva zdravotne znevýhodnené osoby a  v budúcnosti plánuje zamestnávať ďalšie osoby so zdravotným znevýhodnením.

Svoj cieľ chce naplniť predajom svojich aj iných výrobkov, pričom určená časť z predaja výrobkov pôjde na transparentný účet SK44 8330 0000 0029 0084 5702, ktorý má oz Fandíme Slovensku zriadený vo Fio banke a tieto peniaze budú použité na pomoc športu, alebo mladým športovcom.

O tom ako budú peniaze využité budú vždy aktuálne informácie na stránke. Do prerozdeľovania chce oz zapojiť tých, ktorí sú fanúšikovia športu, alebo svojím nákupom finančne prispeli.

Viac o cieľoch oz sa dočítate zo stanov, ktoré nájdete na webovej stránke.

Fandíme Slovensku. ako registrovaný sociálny podnik (ďalej RSP) má v zmysle § 9 zákona 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zriadený Poradný
výbor. Poradný výbor bol zvolený 18.02.2022 a jeho členovia sú:

  • Milena Veresová – predsedníčka poradného výboru
  • Ing. Martin Valášek – člen poradného výboru
  • Karol Kabrhel – člen poradného výboru

Poradný výbor je poradným orgánom RSP zriadeným za účelom zapájania zainteresovaných osôb do hospodárskej činnosti RSP, dosahovania pozitívneho
sociálneho vplyvu RSP a hodnotenia dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu RSP. Bližšie informácie o zriadení, zložení, pôsobnosti a kreovaní poradného výboru RSP, ako aj práva a povinnosti RSP pri zapájaní zainteresovaných osôb do spravovania svojej hospodárskej činnosti prostredníctvom poradného výboru sú popísané
v Internej smernici o zriadení poradného výboru RSP.